Nỗi Đau Niềm Nhớ

Tác giả: The Bangles

Ca sĩ: The Lillies Band

Ca sĩ khác: Lâm Thuý Vân; Ngọc Lan; Chưa Biết

Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating. Do you understand. Do you feel the same. Am I only dreaming. Is this burning an eternal flame. I believe it's meant to be, darling. I watch you.

danh sách bài hát của ca sĩ The Lillies Band