Mai Về Xếp Lại Sợi Mây

Tác giả: Thi Sĩ Hữu Ý-Minh Trang

Ca sĩ: Đức Mạnh

Ca sĩ khác: Hải Lý Đình Hội

Mai về xếp lại sợi mây. Gương xưa vỡ, ôi đâu rồi, hình bóng cũ...!? Đây tàn y, còn phảng phất, chút hương thừa. Nghe thương nhớ, đêm tìm về, theo kỷ niệm. Mùa Thu ơi! day dứt mãi, một chiều mưa!!! Trời nức nở, hay vai gầy,

Mai Về Xếp Lại Sợi Mây

Tác giả: Hữu Ý-Minh Trang

Ca sĩ: Đức Mạnh

Mai về xếp lại sợi mây. Gương xưa vỡ, ôi đâu rồi, hình bóng cũ...!? Đây tàn y, còn phảng phất, chút hương thừa. Nghe thương nhớ, đêm tìm về, theo kỷ niệm. Mùa Thu ơi! day dứt mãi, một chiều mưa!!! Trời nức nở, hay vai gầy,

danh sách bài hát của ca sĩ Đức Mạnh