Đời Như Giấc Mơ

Tác giả: Hữu Ý-Minh Trang

Ca sĩ: Cao Hoàng-Thanh Hoài

Đời như giấc mơ... Đời là thế có gì đâu mơ tưởng. Vẫn vô thường vẫn hợp rồi lại tan. Người ngày ấy như đóa hồng mơn mởn. Mà nay còn đâu nữa hỡi dung nhan. Tiếc mà chi những gì vừa đã mất. Cứ xem như một khúc nhạc ân.

danh sách bài hát của ca sĩ Cao Hoàng-Thanh Hoài