Chính Anh

Tác giả: Phương Uyên

Ca sĩ: Phương Uyên & Lê Minh

Anh không cần em thì em ra đi. Vì cớ sao không muốn buông tha. Khi em đau em thấy anh cười. Anh hờn ghen vì xung quanh em. Có bước chân mãi theo. Mà anh chỉ biết có em. Chính anh làm. Chúng ta mãi sống trong hoài.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Uyên & Lê Minh