Mộng Ước Mai Sau

Tác giả: Anh Thy

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Hương Lan

Anh thường nói, nếu con mình là gái. Sẽ giống em từ sóng mắt môi cười. Em bảo rẳng nếu con mình là gái. Đừng như em dối mẹ đến thăm anh. Là con trai chgo làm thủy thủ. Vượt trùng dương mang áo trắng yêu thương.

Tâm Tình Người Lính Thủy

Tác giả: Anh Thy & Thanh Viên

Mai tầu xa bến xin em đừng buồn. Cho dù xa cách muôn nghìn đại dương, hay lênh đênh qua nhiều bến, bao nhiêu đoá hoa chào đón, vẫn không phai ước nguyền ban đầu. Xưa thường mơ ước ôm mộng hải hồ. Nay đời lính.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Thy