Tình Tự Mưa

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm & Thơ: Trần Dạ Từ

Ca sỹ thể hiện: Mai Hương

Cho anh xin em một ngày mưa gió. Có bước chân đời trên lối đi xưa. Cho anh xin em một ngày mưa gió. Nghe gió mưa về thấm dịu bàn tay. Cho anh xin em một ngày mưa gió. Có chút hương nồng trong cánh tay ôm. Cho anh xin em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Trần Dạ Từ