Một Ngày Cho Tình Yêu

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm & Thơ: Huy Cận

Ca sỹ thể hiện: Diễm Chi

Sáng hôm nay hồn em như tủ áo. Ý trong veo là lượt xếp từng đôi. Áo đẹp chưa anh hoa thắm thêu đời. Áo mơ ước anh mặc giùm chiếc nhé! Vàng rạng cùng xanh hồng cười với tím. Xin mời anh chọn hình sắc yêu đương. Hồn em đầy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Huy Cận