Xuân Tuổi Mộng

Tác giả: Xuân Điềm;

Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung

1. Em mới mười lăm chưa biết mộng mơ. Chưa đưa tiễn ai nhưng thầm nhung nhớ. Chưa sầu nhưng biết trách vu vơ. Ngày đi trên mái tóc nghe bóng xuân dần trôi. 2. Em dối lòng em chưa biết mộng mơ. Sao em xót xa nhặt cành hoa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Điềm;