Kiếp Người

Tác giả: Hà Mai Tân; Lời: Thượng Toạ Thích Chân Tính

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân

Tiếng khóc chào đời thêm người hài nhi. Lớn theo thế gian tham ái sân si. Vững bước chân đi dặm đường. Trăm năm là một cuộc chơi. Bến trong bến đục thân bèo gian nan. Khi vui nâng chén chán thời sang ngang. Biển đời chìm nổi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Mai Tân; Lời: Thượng Toạ Thích Chân Tính