Ca Khúc Phật Pháp Nhiệm Màu-Thầy Thích Giác Thanh sáng tác lời-Kính Gữi Tặng Quý Vị

Ca Khúc Phật Pháp Nhiệm Màu-Thầy Thích Giác Thanh sáng tác lời-Kính Gữi Tặng Quý Vị
Kính Tri Ân Thầy Thích Giác Thanh Sáng Tác Lời Ca Khúc Phật Giáo_()_ Mời Quý Vị Thưỡng Thức
Người tạo: NguoiDepDiamond
Ngày tạo: 6 tháng 10 năm 2012
Lượt xem: 3310
Số bài hát: 15 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN