Kinh Mến Thầy

Tác giả: Dương Xuân Dưỡng

Ca sỹ thể hiện: Hạ Vy; NguoiDepDiamond

Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Hôm nay thầy về đây. Chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút giây này. Chúng con biết làm gì đây. Chúng con nguyện tịnh tấn. Diệc tàn tham chân hận. Ánh đạo hắn đang tiếng đến.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Xuân Dưỡng