Ly Rượu Quên Đời

Tác giả: Thái Cường

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Đình

Cạn thêm ly ta hãy uống cho say. Uống quên cuộc đời bao nhiêu ưu phiền. Đời không cho duyên tình như ta mơ. Mộng đẹp ngày xưa chợt vuột mất trong tầm tay. Rượu cho ta quên những nỗi chua cay. Nếu bạn buồn mời bạn ly.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thái Cường