Tống Biệt Hành

Tác giả: Thanh Trang

Đưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe có tiếng sóng trong lòng? Bóng chiều không thẫm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người ta chỉ đưa người ấy. Môt giã gia đình, môt dửng dưng. Ly.

Vần Thơ Xuân Cho Em

Tác giả: Thanh Trang

Ca sỹ thể hiện: Tâm Hảo

Rồi mùa Xuân đến sông ra biển rộng với trăng. Nguồn xa con nước giã từ một mùa giá băng. Em biết tôi chờ mùa Đông phím tơ câm lặng? Chợt đến hôm nào trời Xuân đã theo mùa sang! Giờ này Xuân đến biết em còn chờ đấy.

4 Pages<1234
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Trang