Đâu Rồi Lời Ru

Tác giả: Thế Tuân

Ca sỹ thể hiện: Tân Nhàn

Tôi đi tìm lời ru à ơi. Tôi đi tìm lời ru mẹ tôi. Lời ru mẹ tôi đâu rồi. Còn đâu lời ru quê nhà. Những trưa hè oi bức. Tiếng ru nào chợt giấc. Lời ru mẹ tôi mênh mang câu hò. Lời ru mẹ tôi thênh thanh cánh cò. Lời ru.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thế Tuân