Mẹ

Tác giả: Lời Thơ: Nguyễn Hồng Chương; & Nhạc: Nguyễn Tiến

Ca sỹ thể hiện: Tố Nga

Cây đời là mấy lá rơi. Lắng trong mắt mẹ, để soi một lần. Lắng trong mắt mẹ, để soi một lần. Ngả nghiêng, ngả nghiêng trời đất xoay vần. Thấu tình cả chuỗi bần thần vì con. Nước mắt đỏ mà nước bùn đen. Chắt chiu lòng mẹ,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc: Nguyễn Tiến