Phiến Đá Buồn

Tác giả: Viêt Duy

Ca sỹ thể hiện: Artista Band

Đôi chân tìm về trên những phiến đá buồn. Nơi em thường ngồi ngày xưa buổi tan trường. Chợt nghe nhớ em một chiều xa vắng. Em ơi ngày nào trên những phiến đá buồn. Chao nhau nụ hồng nồng sâu thiết tha lòng. Mà sao giá băng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Viêt Duy