Tiếng Võng

Tác giả: Đức Tuấn

Ca sỹ thể hiện: Đức Tuấn

Võng trưa hè. Tiếng võng đưa nhè nhẹ. Trời xanh xa vắng. Võng đưa đong đưa đong đưa. Tôi nghe trưa hè vắng lặng. Tiếng tiếng võng thuở nào. Tiếng võng mẹ đưa. Như mây bay về phố nhỏ. Tiếng tiếng võng thật buồn. Những.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đức Tuấn