Chia Tay Chiều Buồn

Tác giả: Anh Liên & QHNC

Chiều về nước động sóng xô mây. Một kiếp lênh đênh chiếc thuyền gầy. Theo gió lang man miền viễn xứ. Ngược dòng chìm nổi cõi trời tây. Trên bến bơ vơ người vẫy đợi. Xa khơi mờ mịt kẻ có hay ? Ánh chiếu tà dương tình diệu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Liên