Mất Em Rồi

Tác giả: Nguyễn Trung Nhi & Nguyên Khanh

Tôi có người yêu cùng chung xóm vui. Chung nhau dòng sông chung cả đường về. Tình đầu toan tính gì đâu. Thề câu chung tình đôi lứa. Một mái nhà tranh muôn kiếp có nhau. Nhưng bỗng một hôm người ta đến đây. Cao sang.

Tấm Thiệp Hồng

Tác giả: Nguyễn Trung Nhi

Mất em rồi, mất em thật rồi, từ ngày em đưa thiệp in hai chữ Vu Quy. Nhìn nhau đấy, mà sao không nói với nhau vài câu lần cuối, lần cuối cùng em ơi! Tấm thiệp hồng, viết tên người tình, tìm hoài tên tôi, mà sao không.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Trung Nhi