Mắt Xanh

Tác giả: Gill, Tlinh, Kewtiie

Ca sỹ thể hiện: Tlinh; Gill; Kewtiie

Chorus. Mắt xanh. Riêng em không phải một ai khác. Mắt xanh. Flexin on these girls, no cap. Mắt xanh. Louis v và channel bag. Cheers đi và đừng chia ly. You got it like you want it baby. Verse 1:. Shawty tâm trạng hôm nay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Gill, Tlinh, Kewtiie