Bé Quét Nhà

Tác giả: Hà Đức Hậu

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ Chổi to, chổi to bà quét sân to Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà !

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Đức Hậu