Vương

Tác giả: CHUDAT

Ca sỹ thể hiện: Siu Black

Vì em đã vô tình, trái tim dại khờ ngu si. Chẳng nhận hết ân tình, người đã trao. Này người hỡi nhân tình, biết bao người say đắm tình. Sao em phải xem như là duyên ta bẽ bàng. Anh hãy nói một lời tiếng yêu chẳng hề phai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ CHUDAT