NHẠC PHÁP PHO KIM YẾN

NHẠC PHÁP PHO KIM YẾN
Người tạo: phokimyen
Ngày tạo: 26 tháng 10 năm 2015
Lượt xem: 1564
Số bài hát: 30 bài
Nghe Album

Bài hát trong album

 1. Claude Valade - Pho Kim Yến - Aide-moi À Passer La Nuit
 2. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Amor Amor
 3. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Amour D'été (Love Me Tender)
 4. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Chariot
 5. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Compagnon Disparu
 6. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Dalila (Delilah)
 7. Nhạc Ngoại ( Pháp ) - Pho Kim Yến - Domino Tiếng Pháp
 8. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Jamais (La Paloma)
 9. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Jamais Je Ne Vivrai Sans Toi
 10. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Je Croyais
 11. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Je T'oublierai Dans Une Heure
 12. Nhạc Ngoại ( Pháp ) - Pho Kim Yến - Je Vais Revoir Ma Blonde
 13. Khánh Băng - Pho Kim Yến - Johnny Mon Amour
 14. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - La Flûte Magique
 15. Nhạc Ngoại ( Pháp ) - Pho Kim Yến - Le Bleu De L'été
 16. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Le Tango Bleu
 17. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Le Visage De Noël
 18. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Les Enchaînés
 19. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Loin De Ton Cœur
 20. Nhạc Ngoại ( Pháp ) - Pho Kim Yến - Nuits D'Espagne
 21. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - O Sole Mio
 22. Nhạc Ngoại ( Pháp ) - Pho Kim Yến - Oh My Darling (Clementine)
 23. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Oh, Carole
 24. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Pépito
 25. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Petite Fleur
 26. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Quand Le Soleil Était Là
 27. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Quand Reviendra Le Jour
 28. Ernesto De Curtis - Pho Kim Yến - Reviens À Sorrente
 29. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Rose De Chine
 30. Nhạc Ngoại - Pho Kim Yến - Salut Du Soir (Serenade Schubert)

Ý KIẾN BÌNH LUẬN