Chuyện Tình

Tác giả: Francis Lai

Ca sỹ thể hiện: Huy Sinh; Thanh Lan; Huy Khanh; Duy Quang; Ngọc Anh

Biết dùng lời rất khó -. Để mà nói rõ... Ôi biết nói gì? Cuộc tình lớn quá! Chuyện tình đáng nhớ. Tuy cũ như là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá. Như những ngọc ngà nàng dành cho ta. Ôi biết nói gì? Với một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Francis Lai