Chút Tình Cho Biển

Tác giả: Quang Bình

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Thanh Tuyền; Thái Châu; Mạnh Quỳnh; Phi Nhung

Biển đó, mà sao yên lặng quá, ai đi ai ở ai buồn hơn. Biển đó, chỉ còn ta vơí đá người đi ta ở chẳng ai vui. Biển đó, đèn thuyền ai mờ tỏ, cánh dừa ghê đá bóng đơn côi. Biển đó nhấp nhô con sống nhỏ cô đơn ta bước dạo.

Mẹ Mãi Trong Con

Tác giả: Quang Bình

Ca sỹ thể hiện: Người Hát Rong

Tôi về đây sau bao ngày biệt ly. Quê hương tôi một vùng sông tiền. Tôi quỳ bên mộ mẹ yêu thương. Nén nhang trầm xin xá tội cho con. Nơi trời xa khi nhận được tin. Tôi nghe như gào xé trong lòng. Tôi gào lên hỡi mẹ yêu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quang Bình