Chủ Nhật Buồn

Tác giả: Seress Rezs (Hung Gia Lợi)

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Mai Hương; Lệ Thu; Duy Quang; AC&M; Ngọc Hương; Đức Tuấn; Sĩ Phú

Chủ nhật buồn đi lê thê. Cầm một vòng hoa đê mê. Bước chân về với gian nhà. Với trái tim còn nặng nề. Xót xa gì? Oán thương gì? Đã biết nuôi hương chia ly. Trót say mê. Đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề. Ngồi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Seress Rezs (Hung Gia Lợi)