Những album tạo bởi lichhatk (7 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Cõi Tình SomeWhere 7 288
Huế Mộng Mơ Dreamy HUẾ 5 397
Đừng Hỏi Em Vì Sao ! 5 463
Titanic Tình Yêu Linh Hồn My Heart Will Go on 2 324
Tháng Sáu Trời Mưa In June It Rains 1 307
Hà Thanh Lịch, Tiếng hát Khôi nguyên 11 508
Trang Nhat Ky' The Dairy Page 10 363