Có Buồn Không Những Giòng Sông

Tác giả: Lý Văn Chương

Ca sỹ thể hiện: Thu Vân

Có nhớ gì không những cánh đồng. Khi lúa vàng về vàng nước giòng sông. Anh lính không về phơi lên áo trận. Anh lính không về tóc đẫm hơi sương. Có nhớ gì không những con đường. Lá thắm ngày nao lá đã vàng bay. Anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lý Văn Chương