Dạ Khúc

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ca

Ca sỹ thể hiện: Lê Dung; Quỳnh Giao; Duy Trác; Thái Thanh; Mộc Lan; Ngọc Long; Thanh Lan; Võ Anh Tuấn; Kim Khuê; Thùy Dương

Gió gây hương nhớ. Nâng tiếng đàn xa đưa. Sầu vương vấn. Gây mơ khóc trên dây tơ. Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng. Nào đâu thấy tình xưa mơ mòng. Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn. Đàn ai ngân theo.