Gian Dối

Tác giả: Đắc Chung

Ca sỹ thể hiện: Phượng Vũ; Đắc Chung

Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ. Hai hướng đời nên cúi mặt làm ngơ. Nhưng hôm nay đối diện, thật chẳng ai ngờ. Đường dĩ vãng vẫn còn ôm nhung nhớ. Sao em nỡ đành, nỡ đành quay mặt ơ thờ. Để tình ta như giấc mơ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đắc Chung