Gió

Tác giả: Nguyễn Chí Hải

Gió ... qua ... Gió ... lòng ta ... Đời ta cơn gió ... qua .... Biết bao giờ trở lại, biết bao giờ em đến cơn mưa ... Cánh chim chiều theo hướng quê nhà ..... Lòng ta cơn gió ... qua .... Tình ta siêng ru cơn.

Hương Quen

Tác giả: Nguyễn Chí Hải

Chiều chiều ngoài sân ươm nắng vàng. Thoảng bay theo gió mơ màng. Mùi hương rất thân quen. Dạt dào lòng anh thương nhớ xa với. Bóng dáng em mù khơi. Sao hương lú thơm ngừng. Ngày mùa đã tới. Đường về mê mãi. Dập.

Khi Cơn Mưa Dứt

Tác giả: Nguyễn Chí Hải

Khi dứt cơn mưa - anh trao em bóng nắng. Khi dứt cơn mưa anh trao em trăng rằm. Khi dứt cơn mưa trao em bầu trời xanh. Trao em dòng suối vắng. Lắng nghe tình yên lặng. Trao em dòng sông trôi. Khi dứt cơn mưa. Khi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Chí Hải