Gà Nhíp Gọi Em (Gà Nhíp Gọi Anh)

Tác giả: Phạm Hữu Đức

Ca sỹ thể hiện: Phương Anh; Phương Thanh

Ổ gà nhà em nở mười chú nhíp. Chào những chú nhíp óng chuốt như là nắm tơ. Em rắm tấm vàng chúng reo thích thích ! À tích tích tích tích, à tích tích tích tích. À tích tích tích tích, à tích tích tích tích. Nghe vui.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Hữu Đức