Hoa Bằng Lăng Tím

Tác giả: Lãng Ngọc Tâm

Ca sỹ thể hiện: Hồ Quang Hiếu; Jimmy Nguyễn

Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khác đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến chỉ có mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai. Nay bàn tay nàng đan với ai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lãng Ngọc Tâm