Những album tạo bởi Trung Thạch (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Bài hát chống buồn ngủ 5 3547
Phương Mỹ Chi giọng hát việt nhí 2013 17 10088
Những bài hát tiếng anh hay nhất. 17 11399
Nhớ Đà Lạt 19 3649
Jimmy Nguyễn 14 3930