Những album tạo bởi Trung Thạch (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Bài hát chống buồn ngủ 5 3620
Phương Mỹ Chi giọng hát việt nhí 2013 17 10190
Những bài hát tiếng anh hay nhất. 17 11509
Nhớ Đà Lạt 19 3776
Jimmy Nguyễn 14 4010