Nhớ Đà Lạt

Nhớ Đà Lạt
5 năm ở Đà lạt tuy cảnh vật buồn, đôi lúc buồn đến phát khóc, nhưng lúc xa Đà lạt tôi lại nhớ, thật tiếc lại không có một mối tình đẹp ở đây
Người tạo: Trung Thạch
Ngày tạo: 25 tháng 7 năm 2012
Lượt xem: 4224
Số bài hát: 19 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN