Hương Lúa Miền Nam

Tác giả: Phó Quốc Lân

Ca sỹ thể hiện: Tâm Hảo

Hương lúa mênh mông. Tràn miền Nam ngát thơm nồng. Ánh dương ngập trời. Đây miền quê bao đẹp tươi. Non nước bao la. Từng bầy chim hót vang hoà. Lúa xanh đầy đồng. Bao người dân chung niềm vui. Hoa xuân xinh tươi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phó Quốc Lân