Hồ Trường

Tác giả: Trần Lãng Minh

Ca sỹ thể hiện: Trần Lãng Minh

Đại trượng phu không hay xé gan, bẻ cột. Phù cương thường hà tất tiêu dao. Công chưa thành, danh chẳng đạt. Tuổi trẻ bấy lâu, mà đầu bạc. Trăm năm thân thế, bóng tà dương. Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi. Trời đất.

Khách Tha Hương

Tác giả: Trần Lãng Minh

Nguời lưu vong thoắt như con diều. Sống vật vờ ngoài tổ quốc thân yêu. Chiều rồi mai phương này hay chốn khác. Thấp cao tùy trời nắng hay mưa. Tình tổ quốc lung linh dây diều. Lỡ để chùng là số kiếp băng tiêu. Cắp.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Lãng Minh