Tiếng Gọi Sinh Viên (Quốc Ca Việt Nam, Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa)

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo.

Tiếng Gọi Thanh Niên

Tác giả: Lưu Hữu Phước & Hoàng Mai Lưu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca

Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống. Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên. Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền. Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy. Vàng đá.

Tình Bác Sáng Đời Ta

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Anh Bằng; Trần Hiếu

Từ trong chiến hào hôm nào nghe tiếng Bác. Hồn ta sáng rực như nở hoa. Còn chi cao quý hơn độc lập tự do. Lời người vang vang gió xuân đưa về khắp mọi nhà. Ôi thiêng liêng tiếng Bác nghe như lời tổ quốc. Xuyên đêm tối dắt.

Xếp Bút Nghiên

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Xếp bút nghiên coi thường công danh như phù vân. Sơn hà xao xuyến tiến ta tiến. Một lòng yêu non sông vì dân ta liều thân. Thấy đoàn ta tiến tới nước non chào mợi. Thẹn thay đời nhàn cư,

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước