Tiếng Gọi Thanh Niên

Tác giả: Lưu Hữu Phước & Hoàng Mai Lưu

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca

Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống. Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên. Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền. Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy. Vàng đá.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Mai Lưu