Hờn Sông Gianh

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biêt

Trên sông chơi vơi, gió đưa hiu hắt từ phương xa vời. Lan theo cơn gió, bấp bênh trôi máu ai pha hồng dòng sông ? Vang theo hơi gió. Tiếng của ai thầm khóc trên lưng sóng ? Thôi nhắc nhở chi khi Bắc Nam đoạn tình, tàn.

Hội Nghị Diên Hồng

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: CLB Giai Điệu Xanh; Hợp Ca; Nguyễn Phi Hùng

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển. Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu. Gây oán nghìn thu. Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay.

Bạch Đằng Giang

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca Tự Do; Lưu Hữu Phước; Hơp Ca

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng. Của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung. Trên trời cao muôn sắc đua chen bóng ô. Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô. Hàng cây cao soi.

Ải Chi Lăng

Tác giả: Lưu Hữu Phước

Ca sỹ thể hiện: CLB Giai Điệu Xanh; Hợp Ca

Chi Lăng, Chi Lăng. Tiếng ai hò reo vang trời. Chi Lăng, Chi Lăng. Bóng ai tranh hùng muôn đời. Trời âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào ào. Rừng thông rên siết dường như khóc dưới luồng bão. Lời ai nỉ non trong.

2 Pages<12