Tương Tư

Tác giả: Quốc Tuấn

Ngày em đến, đến cho anh xây ước mộng. Để rộn ràng lời yêu thương muốn trao. Rồi em như mây gió thấp thoáng xa dần. Rồi xa anh, trôi mãi đi phương trời xa mơ. Ngàn nhung nhớ, đến mang cho ai nỗi sầu. Để đợi chờ buồn.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Tuấn