Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 4992
Bông Hông Cai Ao 31 8399
Nhạc Đỏ 31 21513
Xuân Yêu Thương 63 32168
Nhạc Xưa Và Nay 204 31516