Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 5432
Bông Hông Cai Ao 31 9262
Nhạc Đỏ 31 23722
Xuân Yêu Thương 63 34490
Nhạc Xưa Và Nay 204 34966