Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 5366
Bông Hông Cai Ao 31 9128
Nhạc Đỏ 31 23436
Xuân Yêu Thương 63 34275
Nhạc Xưa Và Nay 204 34379