Những album tạo bởi Nhạc Xưa và Nay (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Giáng Sinh Về 21 5555
Bông Hông Cai Ao 31 9383
Nhạc Đỏ 31 24126
Xuân Yêu Thương 63 35686
Nhạc Xưa Và Nay 204 35729