Mẹ Là Quê Hương

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh; Phi Nhung; NguoiDepDiamond

Từ khi, từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng Mẹ, bên tai đã nghe tiếng Mẹ, tiếng Mẹ ầu ơ hát ru. Từ khi, từ khi con vừa đi học, con đã viết nên tiếng Mẹ, từ khi con vừa đi học, con đã biết yêu.

Lặng Buồn

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt

Đêm qua vừa ngắm trăng. Trăng khuya đã vội mờ. Một nửa chìm trong mây. Một nửa mờ trong mắt. Đêm qua vừa ngắm hoa. Hoa kia đã vội tàn. Từng cánh hoa tan tác. Rơi đều trong đêm dài. Bridge:. Trăng ơi! Sao vội.