Mưa Huế

Tác giả: Võ Ngọc Lan

Ca sỹ thể hiện: Hương Mơ

Khi mô anh về thăm Huế xưa. Nhớ gởi dùm em một chút mưa. Gởi thêm mớ lạnh từ chân tóc. Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa. Ngoài nớ chừ đang giữa mùa mưa. Em về áo mỏng có ai đưa. Qua sông nước ngập ngăn bờ đá. Gót.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Ngọc Lan