Yêu Ngu Ngơ

Tác giả: Trường Sơn

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Châu

Biết anh còn thương nhớ ngày nào bên nhau, biết mây còn theo gió dệt mộng đi hoang, còn mình đơn côi, giọt sầu chơi vơi, anh như sương khói mờ chân mây. Nắng vương nhẹ trên tóc nhạt màu yêu thương, sóng xô còn đi mãi.

Mục Liên Cứu Mẹ

Tác giả: Trường Sơn

Ngâm (nói lối). Nhớ xưa đời Phật Thích Ca. Có nhiều đệ tử tài ba thánh hiền. Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên. Có lòng hiếu thảo tu thiền thành công. Vọng cổ:. Câu 1:. Mẹ ! Mẹ ơi con đã tu hành chứng đắc thành công.