Ngựa Ông

Tác giả: Mai Trung Kiên

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Linh; Bảo Trâm; Hà Linh

Nhong nhong ngựa ông đã về. Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông xơi. Nhong nhong mời ông tới đây. Ông ngồi uống nước cháu thưa chuyện này. Ông ơi cõng cháu đi chơi. Đi vòng quanh xóm chúc thăm mọi nhà. Nhong nhong cháu bám vai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mai Trung Kiên