Nhà Có Khách

Tác giả: Quách Thái Lý

Chim chích chòe, kêu chích chòe, báo tin vui. Nhà có khách, có... khách ! Cô giáo em.. đã dạy em. Nhà có khách.. phải khoanh tay.. chào thật ngoan ! Nắng vàng, bướm vàng. Bầu trời xanh (ư) xanh.. ngát. Chim.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quách Thái Lý