Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 4018
Lệ Hằng 16 2363
Phượng Mai 5 2979
Cổ Nhạc 6 7374
Ngọc Lan 131 207653