Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3066
Lệ Hằng 16 1769
Phượng Mai 5 2600
Cổ Nhạc 6 6964
Ngọc Lan 131 188173