Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3084
Lệ Hằng 16 1777
Phượng Mai 5 2605
Cổ Nhạc 6 6976
Ngọc Lan 131 188874