Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3525
Lệ Hằng 16 2062
Phượng Mai 5 2791
Cổ Nhạc 6 7171
Ngọc Lan 131 199669