Những album tạo bởi VNforever (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Hồ Hoàng Yến 18 3432
Lệ Hằng 16 1982
Phượng Mai 5 2757
Cổ Nhạc 6 7121
Ngọc Lan 131 197782