Những album tạo bởi Nhamy (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ca sĩ Trường Vũ 1 1949
ca sĩ Tuấn Vũ 20 5791
Ca sĩ Duy Khánh 9 5835
Minh Cảnh ca cổ 3 6358
Nhac Che Linh 75 15448