Những album tạo bởi Nhamy (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ca sĩ Trường Vũ 1 1971
ca sĩ Tuấn Vũ 20 5876
Ca sĩ Duy Khánh 9 5896
Minh Cảnh ca cổ 3 6425
Nhac Che Linh 75 15664