Những album tạo bởi Nhamy (5 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Ca sĩ Trường Vũ 1 2100
ca sĩ Tuấn Vũ 20 6236
Ca sĩ Duy Khánh 9 6193
Minh Cảnh ca cổ 3 6737
Nhac Che Linh 75 16503