Mục Liên Tìm Mẹ

Tác giả: Cổ Nhạc
Cõi Thiên Trúc miền Tây phương lạc cảnh,
Chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông.
Một nhà sư trong lớp áo nâu sòng,
Đang kính cẩn quỳ dưới chân Phật Tổ.

Vọng cổ

"Đệ tử là Mục Kiền Liên xin cúi đầu đảnh lễ
trước đấng từ bi thần thông quảng đại
đệ tử xin thành tâm phủ phục trước liên đài.
Trải mấy ngày đêm với muôn dặm đường dài
Cúi xin Phật Tổ ban tràng phan tích trượng
để đệ tử tìm đường xuống tận âm cung.
Kể từ ngày xa cách mẫu thân
nay âm dương cách biệt đôi đường
nay đệ tử quyết lòng xuống điện Minh Vương
để được báo đền tình thâm mẫu tử."

Đức Như Lai phán rằng:
"Nhữ mẫu tội căn thâm khuyết
nhất nhữ nhất nhơn nhật sở hại hà."
Mục Kiền Liên vội vã phân qua mà dòng lệ chan hoà
"Đệ tử xin nguyện trì trai, giới sát
quyết trọn đời sớm kệ chiều kinh
Mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo u minh
nhờ thuyền bát nhã đưa sang bờ khổ ải.
Cho hồn tăng mẫu sớm thoát vòng oan trái
đáp nghĩa sinh thành và trọn đạo làm con."

Sau khi nhận lãnh bảo vật của Như Lai Phật Tổ
Mục Kiền Liên cúi đầu bái biệt dời chân
theo gót quỷ vô thường xuống điện âm cung
đường về thập điện vô cùng hiểm trở.
Kìa điện Tần Quảng Vương uy nghi rực rỡ
mã diện, ngưu đầu rộn rịp lao xao.
Một nhà sư tay cầm tràng phan
tay nương tích trượng bỡ ngỡ
bước vào trước điện Xiêm La
xin vào yết kiến Diêm Vương
trình qua sau trước nguồn cơn sự tình.

"Ngươi là kẻ ở miền dương thế
Nhân việc chi xuống chốn âm cung
Hãy mau mau bày tỏ thủy chung
Cho ta được hãn tường duyên cớ."

Vọng cổ

"Trăm lạy Đức Diêm Vương
cho bần tăng qua mười cửa ngục
để tìm mẫu thân cho thỏa lòng mong nhớ
kẻo âm dương cách biệt mấy năm trường."
Đức Tần Quảng Vương liền cho quỷ dạ xoa
đưa Mục Liên vội vã lên đường.
Khi nghe những tiếng khóc than của những oan hồn
uổng tử, khiến kẻ tu hành thêm xúc động lòng nhân.
Nào là biển lửa, vạc dầu, nào là kiếm thọ
đao xương, những hình phạt vô cùng thảm khốc.
Nỗi nhớ mẫu thân, nỗi sầu oan nghiệt
Mục Kiền Liên thêm nát dạ can trường.

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 15981 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4